УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Шановні читачі, посібник «Участь громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні» є збірником текстів, що висвітлюють питання участі від теоретичних основ до практичних методів. Видання є спробою відповіді на виклик, у першу чергу, браку ефективних та творчих практик залучення громадян до участі у процесі прийняття рішень.

Участь осіб, які представляють місцеві громади у прийнятті рішень, є однією із умов демократичних реформ, наразі відбуваються в Україні і, зокрема, передбачають децентралізацію влади та більш широкі повноваження територіальних громад. Це є один із основоположних принципів підходу до розвитку, що базується на демократії, верховенстві права і правах людини.

  • Available translations

Show more

Такі, закріплені місцевими нормативними актами процедури, як місцеві ініціативи, громадські слухання або рідко використовуються, або застосовуються місцевими органами влади з порушеннями, або процедури прописані таким чином, що не дозволяють місцевим активістам (-кам) ефективно ними користуватися. В Україні існує законодавство, що створює досить широкий спектр для впливу місцевої громади на владу. Однак, ці можливості не використовуються достатньо, а місцевим органам влади бракує використання прозорих правил та процедур у взаємодії з громадянським суспільством. Бракує постійного аналізу і рекомендацій щодо місцевих нормативних актів з точки зору прав людини та їх відповідності цінностям та принципам прав людини. Особливу постійну проблему складають наслідки відсутності практики гарантування рівної участі на місцевому рівні жінок і чоловіків. Актуальними постали питання залучення до процесу прийняття рішень внутрішньо переміщених осіб та інших уразливих в цьому сенсі груп.

У різних місцевих громадах по-різному регламентовані існуючі інструменти і процедури участі у процесі прийняття рішень і вони носять переважно формальний характер. Участь мешканців у процесі прийняття рішень зазвичай не є предметом «порядку денного» органів місцевої влади. Рішення на місцевому рівні на практиці у більшості випадків не враховують думку мешканців і не звертаються до неї. Місцева політика не спрямована на практиці на активне залучення до процесу прийняття рішень, а скоріше використовується підхід, що базується на задоволені потреб, а не розширенні можливостей для місцевих мешканців діяти заради власних інтересів, брати участь у розвитку місцевої громади. Відсутні відповідні правові та етичні традиції на рівні місцевих громад, що стосуються залучення до процесу прийняття рішень.

Посібник видається в рамках проекту, що спрямований на посилення спроможності органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, розширення можливостей громадянського суспільства щодо громадянської участі у розвитку місцевої громади. В рамках проекту, окрім цього збірника текстів видається збірник нормативно-правових актів щодо питань участі у процесі прийняття рішень, посібник для тренерів. В рамках проекту були підготовлені тренери з різних куточків України, які проводять відповідні тренінги в місцевих громадах. Зокрема, в рамках проекту у другій половині 2018 року 22 тренери провели 44 тренінги.

Дякуємо за увагу до нашого видання і сподіваємося, що наведені тексти будуть корисними для Вас!


Как нас процитировать

БУРОВ Сергій, ФІАЛОВА Зузанна. 2019. УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ. Київ: Паперовий Змій - ОПТ, 2019. 136 с. ISBN 978-966-97878-2-8.

  • Available translations

  • Would you like to contact us?

    Are you interested in our services and you would like to establish cooperation with us? Are you looking for project partners in the topics we deal with? Contact us.

  • PDCS

    Partners for Democratic Change Slovakia


    / +421 2 5292 5016