Serca i pieniądze ponad granicami

Serca i pieniądze ponad granicami

Niniejsza publikacja pokazuje mozaikę doświadczeń, przykładów i inspiracji związanych z dobroczynnością i datkami zbieranymi w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz w Wielkiej Brytanii. Nie ma ona naturalnie ambicji, by służyć jako podręcznik, czy udzielić wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie wymienione wyżej problemy. Jej głównym celem jest pokazanie, jak pozyskiwać fundusze na działalność rozwojową i humanitarną ze źródeł prywatnych, a zwłaszcza od indywidualnych darczyńców. Podaje przykłady dobrych praktyk, wskazując jednocześnie na pewne trudności i problemy, które trzeba wziąć po drodze pod uwagę.

 • Available translations

Show more

Książka jest oparta na doświadczeniach ponad dwudziestu autorów – działaczy rozwojowych i humanitarnych, fundraiserów i konsultantów. Rdzeniem tej publikacji są analizy przypadków, w których można znaleźć refleksje osób bezpośrednio zaangażowanych w pozyskiwanie funduszy oraz inspiracje na przyszłość. Z szerokiego spektrum dostępnych tematów, wybierając materiały do tej pracy, postanowiliśmy skupić się na czterech obszarach, które są naszym zdaniem istotne w warunkach Europy Środkowej.


 • Przykłady będące ilustracją różnych aspektów fundraisingu na rzecz pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej przy użyciu zarówno metod tradycyjnych,
 • jak i innowacyjnych.
 • Przykłady mechanizmów wsparcia i strategii udzielania pomocy.
 • Nowe metody fundraisingu w społeczeństwie cyfrowym i sieciowym.
 • Budowanie wiarygodności i efektywności poprzez transparentność i etyczne postępowanie.


Ostatni temat jest poruszany nie tylko w analizach, lecz także w prostych wytycznych co do transparentności i w przemyśleniach dotyczących etycznych aspektów fundraisingu. Wytyczne są oparte na doświadczeniach z Wielkiej Brytanii i pomyślane jako punkt wyjścia do dyskusji i późniejszego ich przyjęcia w krajach Europy Środkowej. Jako że koncentrujemy się na fundraisingu, zajmujemy się tu głównie transparentnością wobec darczyńców. Rozmyślania o aspektach etycznych tej Serca i pieniądze ponad granicami Spis treści działalności poszerzają wąskie rozumienie przejrzystości, aby rozciągnąć tę kwestię na relację między organizacją zbierającą środki i odbiorcami tej pomocy, oraz na związaną z tym odpowiedzialność.


W podsumowaniu zawarty jest przegląd źródeł – publikacji papierowych i internetowych – który ma umożliwić głębsze przestudiowanie tematu. Pomiędzy przykładami z Europy Środkowej mieści się też pięć opracowań z Wielkiej Brytanii – kraju o długiej tradycji filantropii oraz siedziby organizacji o ogromnym doświadczeniu w pomocy rozwojowej i humanitarnej. Przykłady te wskazują nowe możliwości pozyskiwania środków ze źródeł prywatnych. Niniejsza książka zawiera opis bardzo zróżnicowanych doświadczeń dużej grupy ludzi. Chwilami jest bardziej analityczna, kiedy indziej odnosi się konkretnych przykładów. Momentami opisuje dawne doświadczenia, natomiast w innych fragmentach zostawia zakończenie otwarte. Mamy nadzieję, że książka ta będzie dla czytelników źródłem motywacji i inspiracji, przedstawiając pewne użyteczne pomysły, jak podchodzić do fundraisingu na rzecz pomocy rozwojowej i humanitarnej.


This book was published as a part of the program Strengthening Fundraising Capacities of NGDOs in Central Europe project financed by European Union and realized with the financial help of SlovakAid.


How to quote us

MIHÁLIK, Ján (ed.) 2012. Serca i pieniądze ponad granicami. Bratislava: PDCS, 2012. 355 p. ISBN 978-80-89563-03-6.

 • Available translations

 • Would you like to contact us?

  Are you interested in our services and you would like to establish cooperation with us? Are you looking for project partners in the topics we deal with? Contact us.

 • PDCS

  Partners for Democratic Change Slovakia


  / +421 2 5292 5016