Mert kicsi a vilag

Mert kicsi a vilag

Jelen kiadvány a Közép-Európában és az Egyesült Királyságban gyűjtött adományszervezési tapasztalatok és jó megoldások mozaikját tárja az olvasó elé. Természetesen nem az volt a célunk, hogy egy adományszervezési tankönyvet állítsunk össze, amely mélyrehatóan tárgyalja az egyes felvetett problémákat. Szimplán megmutatja, hogyan lehet fejlesztési és humanitárius célokra eredményesen.

 • Available translations

Show more

Bevezető Tartalom adományokat gyűjteni magánforrásokból, elsősorban magánszemélyektől. Példákat nyújt jó gyakorlatokra és megemlíti azokat a problémákat és nehézségeket is, melyekkel szembe kell nézzünk. A kiadvány több mint 20 szerző – fejlesztési és humanitárius munkatársak, adományszervezők, szakértők – tapasztalatait foglalja össze. A kötet nagy részét esettanulmányok alkotják, melyekben személyes tapasztalatokat tárnak fel a szerzők. A témák széles köréből, az anyaggyűjtés során, úgy döntöttünk, hogy négy szűkebb területre koncentrálunk, melyek véleményünk szerint meghatározóak lehetnek Közép-Európában. Ezek a következők:

 • Hagyományos és innovatív adományszervezési módszerek fejlesztési és humanitárius célokra.
 • Adományszervezést támogató rendszerek és stratégiák.
 • Új adományszervezési módszerek a digitális és hálózati társadalomban.
 • Megbízhatóság és hatékonyság növelése a transzparencia és etikus módszerek erősítésén keresztül.

Az utolsó témában az esettanulmányok mellett egy ún. transzparencia útmutatót is közzéteszünk, és leírjuk gondolatainkat az adományszervezés etikai vonatkozásairól. A transzparencia útmutató az Egyesült Királyságban szerzett tapasztalatokon alapszik, és célja, hogy gondolatokat ébresszen és az abban foglaltak kapcsán vitát generáljon a közép-európai szervezetek körében. Minthogy az adományszervezés a témánk, a transzparencia kapcsán az adományozók felé való átláthatóságot tárgyaljuk. Az etikai kérdések taglalása pedig kiszélesíti a transzparencia szűken vett körét az adománygyűjtő szervezet és az adományok végső kedvezményezettjei közötti kapcsolatra, és az ehhez kapcsolódó felelősségre. Végül közzé adunk egy forrásjegyzéket (könyvek és online tartalmak formájában) ismeretek elmélyítéséhez. A közép-európai tanulmányokon kívül 5 további esettanulmányt tartalmaz e kötet Nagy-Britanniából, ahol nagy hagyománya van a jótékonykodásnak, és ahol a civil szervezetek jelentős nemzetközi fejlesztési és humanitárius segélyezési tapasztalatokkal. Az ő példáik új lehetőségeket mutatnak a magánadomány-szervezésre.

A kiadvány sok ember sokrétű tapasztalatának gyűjteménye. Néha elemzőbb hangvételű, máskor konkrét példák bemutatására vállalkozik. Esetenként korábban szerzett tapasztalatokat tár az olvasó elé, másutt a jövőre vonatkozóan fogalmaz meg lehetőségeket. Reméljük, hogy a kiadvány motiválja és inspirálja az olvasókat és hasznos ötletekkel segíti munkájukat az adományszervezés területén.

This book was published as a part of the program Strengthening Fundraising Capacities of NGDOs in Central Europe project financed by European Union and realized with the financial help of SlovakAid.


How to quote us

MIHÁLIK, Ján (ed.) 2012. Mert kicsi a vilag. Bratislava: PDCS, 2012. 347 p. ISBN 978-80-89563-06-7.


 • Available translations

 • Would you like to contact us?

  Are you interested in our services and you would like to establish cooperation with us? Are you looking for project partners in the topics we deal with? Contact us.

 • PDCS

  Partners for Democratic Change Slovakia


  / +421 2 5292 5016